DỊCH VỤ CLOUD RENDERING

Render nội dung đẹp từ các thiết kế 3D. Hỗ trợ xuất video, ảnh 2D, ảnh 720o và VR Showroom

01

Dịch vụ Cloud Rendering

Công nghệ Cloud Rendering sử dụng điện toán đám mây, giúp huy động và cấp phát tài nguyên trong thời gian ngắn nhất. Hiệu năng render nhanh gấp 10 - 50 lần các công nghệ render truyền thống trên desktop như 3DS Max, SketchUp...

Thời gian tối đa 15 phút/1 lần Render chất lượng cao.

Doanh nghiệp không tốn chi phí đầu tư máy tính cấu hình cao hoặc render farm.

02

Chế độ và chất lượng Render

Chế độ Render 2D, Bird's Eye, Panorama
Render chất lượng SD, HD, Full HD, 2K, 4K

03

Chỉnh sửa hiệu ứng sau Render

Hỗ trợ chỉnh sửa các nội dung sau Render ngay trên ứng dụng thiết kế.

Thiết kế ấn tượng