Ứng dụng thiết kế House3D
Dành cho Windows 10/8.1/8/7. Lưu ý: Nếu bạn sử dụng Windows 7 xem hướng dẫn này.
Dành cho OS X 10.7+  

Mô-đun hỗ trợ

H3D tool

3Dsmax

H3D tool

Sketchup

Tải về