Bạn là...

Hãng Bất Động Sản & Xây Dựng

Kiến trúc sư

Hãng sản xuất và Kinh doanh Nội thất

Người tiêu dùng

Để trải nghiệm và
nhận được lợi ích

Kiến trúc sư

Có nhiều thời gian cho phát triển ý tưởng thay vì loay hoay sử dụng công cụ.

Hãng Bất Động Sản & Xây Dựng

Giảm chi phí xây - sửa nhà mẫu và sản phẩm mẫu xuống nhiều lần. Có công cụ Marketing dựa trên 3D/VR/AR.

Hãng sản xuất và kinh doanh nội thất

Tiết kiệm tối đa chi phí gây dựng và quản lý đội ngũ nhân sự thiết kế. Có công cụ Marketing dựa trên 3D/VR/AR.

Người tiêu dùng

Được trải nghiệm thực tế sản phẩm trước khi mua ngay chính tại ngôi nhà của mình bằng công nghệ VR Showroom.

Nghề thiết kế 3D

Từ nay đã có một công cụ trực quan hơn. Với thư viện mẫu thiết kế đa dạng và cập nhật liên tục, việc thiết kế bỗng trở nên nhẹ nhàng.

3D/VR Cloud Media

Công nghệ Cloud Rendering giúp tăng tốc độ và giảm chi phí render. Nội dung sau khi Render có thể hiển thị khắp nơi trên Internet.

Tham gia cùng chúng tôi

Miễn phí vĩnh viễn cho tài khoản trải nghiệm sản phẩm