3D/VR/AR MARKETING

Tiếp cận trải nghiệm và phản hồi của khách hàng ngay cả khi chưa ra sản phẩm

01

Công cụ Marketing có tương tác

- Marketing hiệu quả bằng công cụ có tương tác người dùng trên 3D/VR/AR

02

Hạ tầng lưu trữ và phục vụ nội dung 3D

- Tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng máy chủ lưu trữ cho doanh nghiệp
- Nội dung sau Render có thể chia sẻ khắp nơi trên Internet,facebook

Thiết kế ấn tượng