3D/VR/AR MARKETING

Tiếp cận trải nghiệm và phản hồi của khách hàng ngay cả khi chưa ra sản phẩm

01

Công cụ Marketing có tương tác

- Marketing hiệu quả bằng công cụ có tương tác người dùng trên 3D/VR/AR

  • Tạo ra sự khác biệt lớn với nội dung 2D truyền thống
  • Nội dung hấp dẫn, trực quan, có tính tương tác cao
  • Giữ khách hàng ở lại lâu hơn
  • Dễ dàng chia sẻ dữ liệu qua mã QR, mạng xã hội, nhúng trên Website
  • Chi phí xây dựng nội dung thấp, thời gian ngắn 

02

Hạ tầng lưu trữ và phục vụ nội dung 3D

- Tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng máy chủ lưu trữ cho doanh nghiệp

- Lưu trữ đám mây (Cloud Storage) cho phép người dùng dịch vụ có thể lưu giữ, quản lý, chia sẽ và backup dữ liệu từ xa. Dịch vụ này cho phép người dùng có thể truy cập dữ liệu bất cứ lúc nào và bất cứ đâu.

- Nội dung sau Render có thể chia sẻ khắp nơi trên Internet,facebook

Thiết kế ấn tượng