3D/VR/AR MARKETING

Tiếp cận trải nghiệm và phản hồi của khách hàng ngay cả khi chưa ra sản phẩm

01

Công cụ Marketing có tương tác

Marketing hiệu quả bằng công cụ có tương tác người dùng trên 3D/VR/AR

02

Hạ tầng lưu trữ và phục vụ nội dung 3D

Tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng máy chủ lưu trữ cho doanh nghiệp
Nội dung sau Render có thể chia sẻ khắp nơi trên Internet

Thiết kế ấn tượng