Bảng giá chi tiết theo tính năng

Gói dịch vụ Đơn vị Đơn giá Ghi chú
Ứng dụng thiết kế 3D
Ứng dụng thiết kế cơ bản Gói Miễn phí
Module thiết kế Nâng cao
Lát gạch, sàn gỗ (Paving) Gói 125.000
Trần, tường (Ceiling &Wall) Gói 125.000
Cửa (Wooden Door) Gói - Close Beta
Phòng tắm (Shower Room) Gói - Close Beta
Tủ quần áo (Wardrobe) Gói 200.000
Tủ bếp(Kitchen cabinet) Gói 200.000
Tủ kệ đa năng (Custom cabinet) Gói 200.000
Hỗ trợ sản xuất tự động hoá - CNC Gói - Close Beta
Thư viện Mẫu thiết kế 3D
Mẫu thiết kế cơ bản Gói Miễn phí
Thư viện 3D Model cơ bản Gói Miễn phí
Thư viện cá nhân Gói 150.000


Bảng giá dịch vụ Cloud Rendering

Độ phân giải Đơn vị Đơn giá Ghi chú
2D Rendering
SD (800 x 600) Ảnh Miễn phí
HD (1280 x 960) Ảnh 8
Full HD (1920 x 1440) Ảnh 24
4K Ultra HD (4000 x 3000) Ảnh 64 Không hỗ trợ thanh toán bằng Gift Coin
Bird's Eye Rendering
SD (800 x 600) Ảnh Miễn phí
HD (1280 x 960) Ảnh 8
Full HD (1920 x 1440) Ảnh 24
Panoramic 720 Rendering
Standard 720 Pano VR (3060 x 1530) Ảnh 43 Không hỗ trợ thanh toán bằng Gift Coin
HD 720 Pano VR (4710 x 2355) Ảnh 80 Độ phân giải trên 4K
Không hỗ trợ thanh toán bằng Gift Coin
Super HD 720 Pano VR Ảnh - Không hỗ trợ thanh toán bằng Gift Coin
VR Showroom Rendering
Standard 720 Pano Showroom VR (3060 x 1530) Ảnh 100 x Số biến thể x HSCK Không hỗ trợ thanh toán bằng Gift Coin
HD 720 Pano Showroom VR (4710 x 2355) Ảnh 150 x Số biến thể x HSCK Độ phân giải trên 4K
Không hỗ trợ thanh toán bằng Gift Coin


Bảng giá dịch vụ lưu trữ

Lưu trữ Dung lượng Đơn giá Ghi chú
Tài khoản Phổ thông 0.2GB Miễn phí
Tài khoản hợp đồng Doanh nghiệp 5GB Miễn phí Chỉ áp dụng với hợp đồng Doanh nghiệp
Mua thêm không gian lưu trữ GB/Tháng 40.000


Bảng giá dịch vụ đào tạo

Đào tạo Đơn vị Đơn giá Ghi chú
Trực tuyến Miễn phí
Cơ bản tại House3D Người/Khóa 300.000
Tại cơ sở của khách hàng Khóa 3.000.000


Bảng giá dịch vụ hỗ trợ kĩ thuật

Hỗ trợ Đơn giá Ghi chú
Tài khoản phổ thông
Phản hồi trực tuyến trong vòng 24h Miễn phí
Tài khoản theo hợp đồng doanh nghiệp
Phản hồi hỗ trợ trực tuyến trong vòng 24h Miễn phí Chỉ áp dụng với hợp đồng Doanh nghiệp
Phản hồi hỗ trợ qua điện thoại Miễn phí Chỉ áp dụng với hợp đồng Doanh nghiệp