Giới thiệu về HCoin

- HCoin là đơn vị tính của tài khoản trả trước sử dụng trong hệ thống House3D
- HCoin được sử dụng để thanh toán dịch vụ Render chất lượng cao của House3D 
- HCoin nạp vào hệ thống không hỗ trợ hoàn trả hoặc rút ra thành tiền mặt hay hiện vật dưới bất kỳ hình thức nào
- Không thể chuyển HCoin giữa các tài khoản người dùng của House3D

Gift Coin

- Gift Coin là đơn vị giá trị sử dụng để trải nghiệm dịch vụ Cloud Render
- House3D tặng Gift Coin tới người dùng thông qua các chương trình Khuyến mãi
- Sử dụng Gift Coin để Render ảnh chất lượng HD và Full HD

Quy đổi cơ bản:
1 HCoin = 1,000 VNĐ

Nạp HCoin và Khuyến mãi


Bạn nạp (VNĐ) Chúng tôi tặng thêm
Từ 2,000,000 đến dưới 10,000,000 20%
Từ 10,000,000 đến dưới 50,000,000 50%
Từ 50,000,000 đến dưới 100,000,000 100%
Từ 100,000,000 trở lên 200%

Ví dụ:
Nạp 1,000,000 VNĐ được 1,000 Hcoin
Nạp 5,000,000 VNĐ được 6,000 HCoin
Nạp 20,000,000 VNĐ được 30,000 HCoin
Nạp 80,000,000 VNĐ được 160,000 HCoin
Nạp 200,000,000 VNĐ được 600,000 Hcoin