Điều khoản dịch vụ

2685 lượt xem 04/07/2019

Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ của HOUSE3D

Những điều khoản dịch vụ này (“Điều khoản”) quản lý việc sử dụng ứng dụng thiết kế nội thất House3D và tất cả các dịch vụ liên quan đến nền tảng của House3D, bao gồm nhưng không bị giới hạn bởi phần mềm giao diện thiết kế House3D và tất cả các phần mềm phụ kèm theo, dịch vụ Cloud and Rendering của House3D, nền tảng thương mại điện tử House3D và trang web của House3D và các ứng dụng điện thoại liên quan (“Dịch vụ”) được cung cấp bởi đội ngũ của House3D.

Việc chấp nhận các điều khoản

Biên bản các điều khoản dịch vụ này là một sự thỏa thuận bạn chấp nhận để có thể sử dụng dịch vụ của House3D. Đây là một sự thỏa thuận hợp pháp (“Thỏa thuận”) giữa bạn và House3D (“Công ty”) để sử dụng dịch vụ của House3D (“Dịch vụ”) mà bạn đã chọn hoặc bắt đầu dùng. “Bạn” ở đây nói đến những cá nhân đã đăng kí hoặc cung cấp tại trang web của House3D thông tin thẻ tín dụng hoặc các phương tiện thanh toán khác để có được dịch vụ, hoặc nếu các dịch vụ đang được mua với tư cách một cá thể hoặc tổ chức được ủy quyền để mua dịch vụ. Với tư cách của cá thể hoặc tổ chức đó, “bạn” là người được nói đến.

Nếu bạn đại diện cho một công ty hoặc với tư cách một cá thể hợp pháp khác và bạn đang xem và tìm hiểu về thỏa thuận điểu khoản dịch vụ này thì bạn chứng minh là bạn có đủ thẩm quyền để ràng buộc thực thể đó với điều khoản dịch vụ này. Trong trường hợp đó, cụm từ “bạn” hoặc “của bạn” nói đến thực thể đó cũng như nhân viên và các chi nhánh liên quan tới thực thể đó. Nếu bạn không có thẩm quyền như thế hoặc bạn không đồng ý với các điều khoản dịch vụ này thì bạn không được sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bạn nhận thức được điều khoản dịch vụ này là một bản hợp đồng giữa bạn và công ty House3D mặc dù nó là hợp đồng điện tử và không được ký trực tiếp bởi bạn và công ty House3D nhưng nó vẫn quản lý việc bạn sử dụng dịch vụ.

Việc vi phạm bất kì điều khoản nào trong các điều khoản trên có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị hủy bỏ.

Dịch vụ

Công ty House3D có thể tùy ý chỉnh sửa các tính năng của dịch vụ theo thời gian mà không cần thông báo trước. House3D có đầy đủ quyền hạn ở mọi lúc và theo thời gian để chỉnh sửa, tạm dừng hoặc dừng vĩnh viễn dịch vụ hoặc các phần của dịch vụ mà có thể thông báo trước hoặc không. Bạn đồng ý rằng House3D không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kì bên thứ ba nào đối với những chỉnh sửa, tạm dừng hoặc dừng hoạt động của dịch vụ.

Nếu bất kì người dùng nào gửi cho chúng tôi phản hồi hoặc những gợi ý về dịch vụ, bạn cho phép House3D quyền không giới hạn, không thể hủy ngang, vĩnh viễn, miễn phí để sử dụng bất kỳ phản hồi hoặc đề xuất nào cho bất kỳ mục đích nào mà không có bất kỳ nghĩa vụ gì đối với bạn.

 

 

Việc truy cập và sử dụng dịch vụ

Bạn sẽ nhận được một mật khẩu và một tài khoản được chỉ định một khi bạn hoàn tất quá trình đăng kí để sử dụng dịch vụ. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm giữ gìn tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản và chịu trách nhiệm cho các hoạt động sử dụng mật khẩu và tài khoản của bạn. Bạn đồng ý với (a) ngay lập tức thông báo với House3D về bất cứ việc sử dụng mật khẩu và tài khoản của bạn ngoài ý muốn và bất cứ lỗ hổng bảo mật nào khác; và (b) bảo đảm rằng bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình mỗi lần kết thúc quá trình sử dụng dịch vụ.

Bạn không được phép sử dụng dịch vụ cho bất kì mục đích vi phạm pháp luật nào hoặc vi phạm bất kì luật nào trong phạm vi quyền hạn của bạn, phạm vi quyền hạn của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hoặc trực tiếp hay gián tiếp vi phạm bất kì luật pháp của địa phương, quốc gia hoặc luật pháp quốc tế.

Bất kì phần mềm nào có liên quan đến dịch vụ của công ty được bảo vệ bởi luật bản quyền và các điều ước quốc tế về bản quyền, cũng như các luật và hiệp ước sở hữu trí tuệ khác.

Nội dung và dữ liệu của bạn


Chúng tôi khẳng định không có quyền sở hữu trí tuệ đối với dữ liệu và tài liệu bạn cung cấp cho dịch vụ. Tất cả các dữ liệu được bạn tải lên vẫn là của bạn.

Dữ liệu của bạn có nghĩa là bất kỳ dữ liệu và nội dung nào bạn tải lên, đăng, truyền tải hoặc có sẵn thông qua dịch vụ bao gồm các tin nhắn bạn gửi, các tệp tin bạn tải lên, các nhận xét bạn tạo trên các tệp, thông tin hồ sơ và bất cứ thứ gì bạn nhập hoặc tải lên dịch vụ. House3D sẽ thực hiện các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để đảm bảo rằng tất cả các cơ sở được sử dụng để lưu trữ và xử lý dữ liệu của bạn đáp ứng tiêu chuẩn cao về bảo mật.

 Để chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn, chúng tôi yêu cầu bạn cấp cho chúng tôi một số quyền nhất định đối với việc sử dụng dữ liệu của bạn. Ví dụ: chúng tôi cần có khả năng truyền, lưu trữ và sao chép dữ liệu của bạn để hiển thị nó cho bạn và đồng nghiệp của bạn, lập chỉ mục để bạn có thể tìm kiếm nó, tạo bản sao lưu để tránh mất dữ liệu, v.v. Việc bạn chấp nhận điều khoản dịch vụ này cho phép chúng tôi được phép làm như vậy và cấp cho chúng tôi bất kỳ quyền nào cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn, chỉ nhằm mục đích cung cấp dịch vụ (và không nhằm mục đích nào khác). Quyền này bao gồm cho phép chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (ví dụ: Dịch vụ web của Amazon) trong hoạt động và quản trị dịch vụ và các quyền được cấp cho chúng tôi được mở rộng cho các bên thứ ba này ở mức độ cần thiết để dịch vụ được cung cấp. Tùy thuộc vào dịch vụ, điều này có thể liên quan đến việc di chuyển dữ liệu của bạn qua các khu vực tài phán hoặc xuyên biên giới quốc gia.

Công ty sẽ không chia sẻ, tiết lộ, bán, cho thuê, sửa đổi, xóa hoặc phân phối bất kỳ dữ liệu nào do bạn cung cấp dưới bất kỳ hình thức nào. Công ty cũng sẽ không xem dữ liệu do bạn cung cấp trừ khi được bạn cho phép hoặc với mục đích hỗ trợ.

Bạn đồng ý rằng House3D có thể đăng tải tên doanh nghiệp của bạn trong danh sách khách hàng của House3D trực tuyến và các tài liệu tiếp thị bằng giấy và điện tử theo cách phù hợp. Nếu bạn không thích thông tin chi tiết của mình được hiển thị, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại [email protected]


 

Điều kiện của House3D

Bạn không được sử dụng nền tảng House3D để:

Tải lên, đăng, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ dữ liệu nào của bạn bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, tra tấn, nói xấu, thô tục, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư, gây thù địch, hoặc phân biệt chủng tộc,v.v.

Tải lên hoặc truyền hình ảnh có ảnh khoả thân, vũ khí, bạo lực hoặc ma túy

Mạo danh hoặc xuyên tạc mối quan hệ của bạn với bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào

Tải lên hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào mà bạn không có quyền cung cấp hoặc vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền, quyền riêng tư hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm về sự tương tác của bạn với người dùng khác. Chúng tôi có quyền theo dõi tranh chấp giữa bạn và những người dùng khác, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm như vậy.

Chúng tôi có quyền hủy bỏ bất kỳ tài khoản nào vi phạm các điều khoản nói trên.

Hóa đơn

Bạn không bắt buộc phải mua bất kỳ dịch vụ nào. Nếu bạn chọn mua các gói dịch vụ hoặc dịch vụ bổ sung, bạn có thể chọn cung cấp thẻ tín dụng hoặc cơ chế thanh toán khác do bạn chọn.

Bạn đồng ý rằng công ty có thể tính phí vào thẻ tín dụng của bạn hoặc cơ chế thanh toán khác do bạn chọn và được công ty chấp thuận cho tài khoản trả trước của bạn (“Tài khoản của bạn”) và tất cả các khoản phải trả cho dịch vụ, bao gồm phí dịch vụ, phí đăng ký hoặc bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí nào khác liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ. Nếu có bất kỳ khoản phí định kỳ hàng năm, hàng tháng hoặc tương tự phục vụ cho việc đăng ký của bạn, các khoản phí này sẽ được tự động thanh toán vào thẻ tín dụng được chỉ định trong quá trình đăng ký dịch vụ hoặc sau đó được chỉ định cho công ty khi bắt đầu thời gian đăng ký và tại bắt đầu mỗi giai đoạn gia hạn, trừ khi bạn chấm dứt đăng ký của bạn trước khi giai đoạn có liên quan bắt đầu.

Giá của tất cả các dịch vụ có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Công ty sẽ cố gắng mọi lúc có thể để thông báo trước. Thông báo như vậy có thể được cung cấp bất cứ lúc nào bằng cách đăng các thay đổi lên trang web của House3D hoặc chính dịch vụ.

Tất cả các khoản thanh toán được bạn ủy quyền vào tài khoản của bạn là không thể bị thay đổi. Không hoàn trả tài khoản của bạn bất kể bạn có sử dụng dịch vụ hay không.

Liên quan đến việc bạn mua và/hoặc sử dụng dịch vụ, bạn có thể phải chịu thuế, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi thuế bán và sử dụng, bởi bất kỳ cơ quan nào có thẩm quyền áp dụng các loại thuế đó. Bạn đồng ý rằng nghĩa vụ và thanh toán của bất kỳ khoản thuế nào sẽ là trách nhiệm tuyệt đối và duy nhất của bạn và bạn đồng ý bồi thường cho House3D trong trường hợp House3D phải chịu bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến các loại thuế đó.

Bạn đồng ý rằng trong trường hợp công ty không thể thu các khoản phí mà công ty cung cấp cho dịch vụ thông qua tài khoản của bạn, công ty có thể thực hiện bất kỳ bước nào khác mà bạn thấy cần thiết để thu các khoản phí đó từ bạn và bạn sẽ chịu trách nhiệm về mọi chi phí và các chi phí phát sinh của công ty liên quan đến hoạt động thu nợ đó, bao gồm phí thu và chi phí pháp lý. Bạn cũng đồng ý rằng công ty có thể thu lãi với mức thấp hơn 1,5% mỗi tháng hoặc số tiền cao nhất được pháp luật cho phép đối với bất kỳ khoản tiền nào không được trả khi đến hạn.

Thay đổi cấp độ dịch vụ của bạn

Một số dịch vụ được cung cấp bởi House3D cho phép bạn nâng cấp hoặc hạ cấp độ dịch vụ của mình.

Nếu bạn nâng cấp dịch vụ của mình từ gói này sang gói có giá cao hơn, công ty sẽ tính phí cho bạn:

1) Nếu bạn thanh toán hàng tháng, khoản thanh toán đầu tiên của bạn sẽ là chênh lệch giữa gói có giá cao hơn và giá gói hiện tại của bạn, theo đó các khoản tiền nhận được bởi công ty cho giá gói hiện tại của bạn được đánh giá theo tỷ lệ dựa trên số ngày thực tế cho đến ngày thanh toán hàng tháng theo lịch trình của bạn. Ngày thanh toán hàng tháng được lên lịch thường xuyên của bạn sẽ giữ nguyên như ngày mua ban đầu của bạn, với các khoản phí hàng tháng tiếp theo với giá gói cao hơn.

Nếu bạn mua hoặc nâng cấp các dịch vụ bổ sung được tính phí hàng tháng, khoản thanh toán đầu tiên của bạn cho các dịch vụ bổ sung đó sẽ là giá của các dịch vụ bổ sung được xếp hạng dựa trên số ngày thực tế cho đến ngày thanh toán hàng tháng tiếp theo của bạn. Ngày thanh toán hàng tháng theo lịch trình của bạn sẽ giữ nguyên như ngày mua ban đầu của bạn, với toàn bộ giá của các dịch vụ bổ sung được phản ánh trong các khoản phí hàng tháng tiếp theo. Nếu bạn mua các dịch vụ bổ sung được tính phí hàng năm, khoản thanh toán đầu tiên của bạn cho các dịch vụ bổ sung đó sẽ là toàn bộ giá của dịch vụ bổ sung. Ngày gia hạn cho các dịch vụ bổ sung hàng năm như vậy sẽ là ngày nâng cấp vào năm sau.

Có các tùy chọn hạ cấp gói giới hạn có sẵn và không hoàn lại tiền. Những thuê bao muốn chuyển từ gói có giá cao hơn sang gói có giá thấp hơn phải để mức dịch vụ hiện tại hết hạn sau đó mua lại ở cấp dịch vụ mong muốn (hoặc sử dụng phiên bản miễn phí nếu có).

Những người đăng ký muốn xóa dịch vụ bổ sung khỏi tài khoản của họ phải để các dịch vụ bổ sung hiện tại hết hạn trước sau đó mua lại bất kỳ dịch vụ bổ sung mong muốn nào. Không có dịch vụ hoàn trả lại tiền.

Hủy bỏ tài khoản

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc hủy bỏ tài khoản của bạn đúng cách. Việc gửi email hoặc gọi để yêu cầu hủy bỏ tài khoản không được coi là việc hủy bỏ hợp lệ. Bạn có thể hủy bỏ tài khoản của mình bất cứ lúc nào bằng cách truy cập vào phần cài đặt đăng ký trong trang cài đặt của bạn.

Tất cả nội dung của bạn sẽ ngay lập tức không thể truy cập được từ dịch vụ khi bị hủy. Trong vòng 30 ngày, tất cả nội dung này sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi tất cả các bản sao lưu và nhật ký. Thông tin này không thể được phục hồi khi nó đã bị xóa vĩnh viễn.

Công ty có toàn quyền quyết định và có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối mọi hoạt động sử dụng dịch vụ hiện tại hoặc trong tương lai vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào. Việc chấm dứt dịch vụ như vậy sẽ dẫn đến việc hủy kích hoạt hoặc xóa tài khoản của bạn hoặc quyền truy cập vào tài khoản của bạn và bị tịch thu và từ bỏ tất cả nội dung trong tài khoản của bạn. Công ty có quyền từ chối dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào.

Việc lạm dụng các tính năng

Các tính năng khả dụng thông qua các dịch vụ của House3D được dành cho việc sử dụng phần mềm thông thường. Lạm dụng các tính năng có thể dẫn đến bị cấm hoặc loại bỏ dịch vụ. (Ví dụ: Không sử dụng địa chỉ email trả lời trong các hệ thống tự động như Google Alerts, v.v. Không tự động gửi email đến một địa chỉ email House3D trả lời cụ thể). Nguồn cấp RSS được sử dụng công khai khi dữ liệu House3D được xuất bản công khai có thể bị vô hiệu hóa. Nguồn cấp dữ liệu RSS chỉ dành cho việc sử dụng cá nhân.

Trong các trường hợp cực đoan, chúng tôi có quyền tạm thời đình chỉ tài khoản của bạn nếu việc sử dụng của bạn vượt quá mức sử dụng trung bình của các khách hàng đang sử dụng dịch vụ khác và/hoặc có một mối nguy hiểm khi việc sử dụng dịch vụ của bạn gây gián đoạn cho người dùng khác. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng liên hệ với chủ tài khoản trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào trừ những trường hợp hiếm hoi mà mức độ sử dụng có thể ảnh hưởng tiêu cực, ngay lập tức ảnh hưởng đến hiệu suất của dịch vụ đối với các khách hàng khác.

Không được bán lại hoặc sử dụng trái với hoặc không nằm trong các điều khoản cho phép

Ngoài việc sử dụng dịch vụ như được cho phép theo các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này hoặc các thỏa thuận bằng văn bản khác giữa bạn và công ty, bạn không được bán lại, phân phối, sử dụng thương mại hoặc chia sẻ thời gian sử dụng dịch vụ nền tảng cho bất kỳ bên thứ 3 nào.

Việc sử dụng ứng dụng của bên thứ ba và truy cập API

Nếu bạn chọn sử dụng bất kỳ ứng dụng của bên thứ ba nào liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của bạn, bằng cách đó, bạn đồng ý với nội dung của bạn được chia sẻ với ứng dụng của bên thứ ba đó. Để hiểu cách nhà cung cấp ứng dụng bên thứ ba sử dụng nội dung của bạn và thông tin của bạn như thế nào, bạn nên xem lại chính sách bảo mật của họ. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào đối với việc bạn sử dụng API hoặc các sản phẩm của bên thứ ba truy cập qua API.

Việc lạm dụng hoặc yêu cầu quá mức thường xuyên đối với dịch vụ thông qua API có thể dẫn đến việc tạm thời hoặc ngừng vĩnh viễn quyền truy cập tài khoản của bạn vào API. Công ty có quyền xác định việc lạm dụng hoặc sử dụng quá mức API. Công ty sẽ thực hiện mội nỗ lực hợp lý qua email để cảnh báo chủ tài khoản trước khi bị đình chỉ việc sử dụng dịch vụ.

Quyền sở hữu
Công ty và/hoặc các nhà cung cấp của công ty, nếu có, sẽ giữ quyền sở hữu tất cả các quyền sở hữu trong dịch vụ và trong tất cả các tên thương mại, nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ được liên kết hoặc hiển thị với dịch vụ. Bạn sẽ không xóa hoặc làm mờ bất kỳ thông báo bản quyền hoặc thương hiệu và/hoặc kí tự hoặc các thông báo độc quyền khác, được kết hợp trong đó hoặc liên kết với dịch vụ của công t hoặc các nhà cung cấp của công ty. Bạn không được thiết kế ngược lại, biên dịch ngược lại hoặc không sẽ làm giảm xuống dạng khiến người không thể đọc được bất kỳ phần mềm nào được liên kết với dịch vụ.

 

 

Tuyên bố từ chối

Tuyên bố từ chối trách nhiệm. Không có bất kỳ ý kiến, lời khuyên hoặc tuyên bố nào của chúng tôi hoặc các chi nhánh, người cấp phép, nhà cung cấp, đại lý hoặc khách truy cập của chúng tôi, dù được thực hiện trên trang web của chúng tôi hay kết quả của bất kỳ hoạt động nào của dịch vụ do bạn làm đại diện hoặc bảo đảm của chúng tôi hoặc đưa ra bất kỳ quyền của sự phụ thuộc hoặc mặt khác vì lợi ích của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy trình kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn về tính chính xác của đầu vào và đầu ra dữ liệu và để duy trì một phương tiện bên ngoài trang web này để xây dựng lại bất kỳ dữ liệu bị mất. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc rủi ro nào đối với việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi và Internet. BẤT KÌ VÀ TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CHÚNG TÔI CHO BẠN ĐƯỢC CUNG CẤP LÀ NHƯ VẬY, KHÔNG CÓ BẤT CỨ LOẠI BẢO HÀNH NÀO. CHÚNG TÔI KHÔNG GIẢI QUYẾT TẤT CẢ CÁC LOẠI BẢO HÀNH, BẤT KỂ ĐƯỢC NÊU RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BỞI CÁC ĐẢM BẢO NGAY LẬP TỨC CÓ KHẢ NĂNG SINH LỢI, PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH NHẤT ĐỊNH, CHẤT LƯỢNG HÀI LÒNG VÀ VIỆC BẢO HÀNH CỦA CHÚNG TÔI MÀ CÓ THỂ SẼ NẢY SINH TỪ QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI, GIAO DỊCH, SỬ DỤNG VÀ TẦN SUẤT GIAO DỊCH. Luật áp dụng có thể không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý, vì vậy các loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn. CHÚNG TÔI VÀ CÁC THÀNH VIÊN CỦA CHÚNG TÔI, NGƯỜI CẤP PHÉP, NHÀ CUNG CẤP VÀ CÁC ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC VẬT LIỆU CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KHÔNG GẶP TRỤC TRẶC HOẶC LỖI VỀ BẢO MẬT, VÀ CÁC LỖI ĐÓ SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC HOẶC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI VÀ CÁC MÁY CHỦ MÀ TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC XÂY DỰNG DỰA TRÊN ĐÓ CÙNG VỚI CÁC TÀI LIỆU CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỨA VIRUS HOẶC CÁC THÀNH PHẦN ĐỘC HẠI KHÁC. Không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm và mọi trách nhiệm đối với mọi thiệt hại hoặc tác động khác đến thiết bị, phần cứng, phần mềm, dữ liệu hoặc thông tin hoặc tài liệu khác của bạn, dù có hoặc không liên quan đến (trực tiếp hoặc gián tiếp ) việc bạn sử dụng dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các khiếu nại liên quan đến dịch vụ bị lỗi, trục trặc hoặc không hoạt động.

Giới hạn trách nhiệm

CHÚNG TÔI VÀ BẤT CỨ CÁC CHI NHÁNH CỦA CHÚNG TÔI, NHÀ CẤP PHÉP CỦA CHÚNG TÔI, HOẶC ĐẠI LÝ, ĐẠI DIỆN CỦA CHÚNG TÔI, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, HOẶC NHỮNG BÊN ĐẠI DIỆN KHÁC VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, SỰ CỐ, HẬU QUẢ HOẶC HÌNH PHẠT NÀO DO MẤT LỢI NHUẬN, DOANH THU, KINH DOANH, TIẾT KIỆM, SỬ DỤNG DỮ LIỆU, SỬ DỤNG HOẶC TÍNH TOÁN CHI PHÍ THỦ TỤC GIAO DỊCH, ĐƯỢC THU THẬP BỞI BẠN HOẶC BẤT KÌ BÊN THỨ BA NÀO, BẤT KỂ KHI CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CỦA CÁC THIỆT HẠI NHƯ VẬY VÀ VỀ NHỮNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY. GIẢI PHÁP DUY NHẤT CỦA BẠN CHO VIỆC SẢN PHẨM, TÀI LIỆU, WEBSITE CHÍNH VÀ CÁC TRANG WEB LIÊN QUAN CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG THỎA MÃN YÊU CẦU LÀ DỪNG VIỆC SỬ DỤNG CHÚNG. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ DUY NHẤT VÀ TỐI ĐA CỦA TẤT CẢ CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN TẤT CẢ CÁC THIỆT HẠI, MẤT MÁT VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ MẤT MÁT ĐÓ, DÙ ĐƯỢC NHẮC ĐẾN TRONG HỢP ĐỒNG, SẼ LÀ KHOẢN TIỀN ĐƯỢC TRẢ BỞI BẠN HOẶC BẤT CỨ AI ĐỂ TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG WEBSITE HOẶC TÀI LIỆU CỦA CHÚNG TÔT. VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI VÀ CÁC BẤT CỨ TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP QUA WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI ĐỀU NẰM TRONG SỰ TÍNH TOÁN RỦI RO CỦA BẠN. Bạn thừa nhận rằng những hạn chế về trách nhiệm pháp lý trong các Điều khoản này và phân bổ rủi ro trong tài liệu này là một yếu tố thiết yếu của sự mặc cả giữa bạn và chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ không cung cấp Dịch vụ. Giá của chúng tôi phản ánh sự phân bổ rủi ro này và giới hạn trách nhiệm được quy định ở đây.

Những lỗi có thể xảy ra

Có khả năng trang web hoặc tài liệu của chúng tôi có thể sẽ có những thông tin không chính xác hoặc sự cố và có thể vi phạm các điều khoản này. Ngoài ra, cũng có khả năng tồn tại những thay đổi trái phép được thực hiện bởi các bên thứ ba trên trang web hoặc tài liệu của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo tính toàn vẹn của trang web của chúng tôi, chúng tôi không đảm bảo về tính đầy đủ hoặc tính chính xác của trang web. Nếu một tình huống phát sinh trong đó có vấn đề về tính đầy đủ hoặc chính xác của trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua qua trang web hỗ trợ của chúng tôi hoặ kênh hỗ trợ, nếu có thể, mô tả tài liệu cần kiểm tra và vị trí (URL) nơi tài liệu như vậy có thể được tìm thấy trên trang web của chúng tôi.

 

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến các điều khoản hoặc nếu bạn muốn trao đổi về các điều khoản nêu trên, xin vui lòng liên hệ với công ty House3D bằng email tại địa chỉ [email protected]


Tin khác